Nuosavybės teisė

Nuosavybės teisės turinį sudaro trys teisių grupės: savininko teisės jam priklausantį daiktą valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Įgyvendinant nuosavybės teisę negalima pažeisti įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų. Taigi nuosavybės teisę galima apibrėžti taip: nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės objektą ir juo disponuoti. Nuosavybės teisės turinys gali būti apribotas paties savininko valia, įstatymų ar teismo sprendimo. Kilus abejonių dėl nuosavybės teisių apribojimo teigiama, kad nuosavybės teisė yra neapribota, kol neįrodoma priešingai. Žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso viršutinis žemės sklypo sluoksnis, ant žemės sklypo esantys statiniai bei jų priklausiniai, kiti nekilnojamieji daiktai, jeigu įstatymo ar sutarties nenustatyta kitaip.

Kredito unija

Žemės sklypo savininkas turi į virš jo sklypo esančią oro erdvę tiek teisių, kiek jos neprieštarauja įstatymams ir kiek būtina sklypą naudoti pagal paskirtį. Žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso viršutinis žemės sklypo sluoksnis bei žemėje esančios naudingosios iškasenos, kiek ši teisė neprieštarauja įstatymams ir kiek būtina naudoti žemės sklypą pagal paskirtį.