Patentavimas: nuo idėjų iki patento

patentai

Idėjų kupinos mintys kartais ima ir pavirsta realybe, palengvinančia buitį ar darbus, tačiau kodėl gi neapsaugojus savo kūrinio įstatymiškai ir galbūt netgi verta pasukti savo verslo keliu? Kaip bebūtų, kai kuriuos išradimus tikrai vertėtų patentuoti.

Jei Jūsų idėja atitinka bent vieną iš trijų keliamų reikalavimų, naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo, tai nesunkiai galima būtų šį išradimą patentuoti ir užsiimti jo gamyba ar perleisti ją labiau patyrusiems. Žinoma, už tam tikrą mokestį.

Pirmas žingsnis prieš patentuojant – išsiaiškinti ar tai naujas dalykas, o ne kokios nors kitos idėjos kopija (juk ne viską galime žinoti). Galbūt Jūsų idėja jau patentuota ir šiuo metu yra įgyvendinamas jos techninis sprendimas, todėl dar nieko apie tai nesate girdėję. Ieškodami ar kažkas panašaus jau sukurta geriausiai naudokite šiuos šaltinius: interneto paieškas (pvz. Google), patentų duomenų bazes, mokslinius leidinius. Tokiu būdu bent dalinai galėsite apsisaugoti nuo atmestos patento paraiškos, o kartu tai ir sutaupyti pinigai.

Tuo atveju jei analogų nėra – laikas patentuoti. Geriausias būdas – kreiptis į profesionalus. Taip sutaupysite daug laiko, galbūt net ir lėšų, kadangi patentų formuluotės gali būti interpretuojamos labai skirtingai – kur kas geriau viską paruošti profesionaliai. Jei Jums nesunku patiems parengti aprašymą – puiku, galite būti puikia komanda su patentų aprašų kūrėju, tačiau vis tiek nesiūlome savarankiškai keliauti į patentų biurą.

Pateikus patento paraišką patentų tarnybai yra pradedama paraiškos nagrinėjimo procedūra. Labai svarbu nurodyti, kuriose valstybėse patentas turi galioti (kiekviena valstybė gali kainuoti papildomai). Kiek keblu gali būti dėl egzotiškesnių valstybių, tačiau nemažai šalių bendradarbiauja tarpusavyje ir patentavimas dėl to tampa kiek paprastesnis.

Kuomet paraiška patenkinama – Jūs tampate išradėju ir turite teises į savo patentuotą išradimą. Galite jas parduoti, galite iš to uždirbti, o galite tiesiog riboti kitų įmonių galimybes naudoti Jūsų sukurtą sistemą, išradimą. Jūsų valia rinktis, tačiau verta atminti, jog patentas turi ir galiojimo laiką, reikia mokėti nustatytus mokesčius. Pasverkite viską ir imkitės darbų!